Centar za investicije i razvoj poduzetništva - CIRP

  • PODSTRANICE

NJemacka ambasada 640x398
Institucije i udruženja iz Bosne i Hercegovine kod Njemačke ambasade u Sarajevu mogu predati zahtjev za finansijsku podršku projekata iz kulture. Ambasada u tu svrhu ima formular na dva jezika. Ovaj formular se u potpunosti mora ispuniti, dva za projekat odgovorna lica ga moraju potpisati i zajedno sa detaljim planom finansiranja (KM ili €) u originalu dostaviti odjelu za kulturu Njemačke ambasade. Ako odluka bude pozitivna, onda se sklapa ugovor između nosioca ugovora i Ambasade, a podrška se isplaćuje. Nosioci projekta se mole da kod apliciranja vode računa o sljedećim pretpostavkama:
 
Projekat iz kulture mora
1. imati jak značaj povezanosti između BiH i Njemačke
2. imati dugoročni cilj i time imati duži period djelovanja tj. i nakon događaja
3. imati težište na jednu temu koju Ambasada odredi, tematska težišta se mogu doznati u Ambasadi.
4. da se projekat sufinansira vlastitim sredstvima ili lokalnim sponzorima
 
Projekat iz kulture ne smije
1. biti podržan sredstvima Goethe-Instituta ili drugim javim sredstvima iz Njemačke
2. trajati više godina
3. biti započet ili već završen
 
Novac za podršku projekta se mora koristiti za stvarni kulturni dio projekta, npr. honorar za njemačkog umjetnika, koji nastupa u BiH ili vodi radionicu. Štampanje promotivnog i reklamnog materijala (plakati, letci, itd.) za manifestaciju se može finansijski podržati. Dodatni troškovi kao npr.  hrana za jedno izvođenje ne može biti plaćena. Administrativne troškove mora snositi nosilac projekta.
 
Primjeri za podržane projekte su:
– nastup/radionica njemačkih umjetnika na manifestacijama bosanskohercegovačkih nosioca projekta (npr. Musica ad Hominem, društvo pisaca BiH, Sarajevo Kids Festival, Mostar Streets Art itd.)
– nagrade za pobjednike na takmičenjima koja su povezana s Njemačkom npr. (takmičenje u pisanju pismenih sastava, pozorišno takmičenje, itd.)
– prijevoz muzičara i opreme za učešće na važnim koncertima u Njemačkoj
 
Formulare za apliciranje i obračun možete naći na našoj web stranici. Tu ćete naći i uzorak finansijskog plana i ugovora o podršci (da bi ste se mogli orijentisati). Uz aplikaciju je potrebno dostaviti i prateće pismo u kojem se nosilac projekta kratko predstavlja (datum osnivanja udruženja i tome slično, broj članova, struktura članova, kako se finansira, itd). Molim Vas da svoju aplikaciju predate blagovremeno, što znači najmanje tri mjeseca prije početka projekta. Ukoliko bi Ambasada morala tražiti još dodatnih dokumenata, onda oni moraju u roku od dvije sedmice biti dostavljeni. Kompletna korespondencija (uključujući i formulare) je na njemačkom ili engleskom jeziku.
0
0
0
s2sdefault

VIJESTI

CIRP logo

Centar za investicije i razvoj poduzetništva - CIRP

SPC Rondo, Kralja Petra Krešimira IV bb, LAM 2 - 1. Kat, 88 000 Mostar, BiH

Mail: info@cirp.ba

 Instagram-Flat-48.png Linkedin-Flat-48.png Facebook-Flat-48 (1).png

 

O NAMA    VIJESTI    INVEST    DIJASPORA    JAVNI POZIV    USPJEŠNE PRIČE    MULTIMEDIJA    KONTAKT

2017-2023 - sva prava pridržana

designer17.png