Centar za investicije i razvoj poduzetništva - CIRP

  • PODSTRANICE

IMG-6065.jpg

„Identifikacija i mogućnosti ekološke revitalizacije vlažnih staništa Deranskog Blata na području parka prirode Hutovo blato" naziv je projekta kojeg Centar za investicije i razvoj poduzetništva (CIRP) provodi na području Parka prirode Hutovo blato. Riječ je o projektu čiji je jedan od osnovnih ciljeva identifikacija recentnog ekološkog statusa autohtonih biljnih vrsta koje nastanjuju određene tipove vlažnih staništa, kao osnove za procjenu općeg stanja biodiverziteta flore ovog očuvanog prirodnog akvalnog kompleksa Hutovog blata.

U skladu s tim održana je inicijalna radionica na kojoj su nazočili eksperti koji će idućih deset mjeseci raditi na aktivnostima literaturnih i terenskih egzemplarnih istraživanja kao i verifikaciji te geomodeliranju hidroloških podataka i izradi GIS ekohidrološkog modela Deranskog blata.

Glavni znanstveni suradnik za ekohidrološku revitalizaciju vlažnih staništa Deranskog blata i organizaciju GIS baza podataka te ujedno i voditelj ekspertnog tima, prof.dr.sc. Nusret Drešković, istaknuo je kako močvarno-barski ekosustav Deranskog blata ima iznimne prirodne značajke koje su primarno odraz kako općih tako i komponentnih fizičkogeografskih specifičnosti užeg i šireg područja lokacije.

„Postojeće aktivnosti na očuvanju močvarno-barskog ekosustava Deranskog blata najčešće su svedene na nivo formalne podrške, dok su konkretni projekti vezani za potporu održivog razvoja i očuvanja prirodnog diverziteta svedeni na minimum. Istaknuti stavovi i činjenice upućuju na zaključak da je neophodno preduzeti sve potrebne inicijative i akcije kako bi se barem inicijalno ublažili postojeći negativni antropogeni pritisci. S tim u vezi ovaj projekat praktički predstavlja temeljnu znanstveno-istraživačku aktivnost u realizaciji postavljenih ciljeva ekološke revitalizacije vlažnih prirodnih staništa Hutova blata“.

foto_deransko.jpg

Temeljem istaknutih strategijskih smjernica iz Plana upravljanja Hutovim blatom i istaknutih osnovnih ciljeva znanstvenih istraživanja definirani su slijedeći očekivani rezultati Projekta:  

  • Izrada karte vlažnih staništa Deranskog blata u mjerilu 1:5000 zasnovanu na provlađujućem tipu vegetacijske pokrovnosti;
  • Definiranje stupnja vlaženja identificiranih tipova vlažnih staništa Deranskog blata;
  • Utvrđivanje recentnog ekološkog statusa autohtonih biljnih vrsta koje nastanjuju identificirane tipove vlažnih staništa na području Deranskog blata;
  • Definiranje savremenih obilježja prirodnog hidrološkog režima vlaženja Deranskog blata na nivou bioklimatskih sezona;
  • Definiranje osnovnih smjernica za priroritenu ekohidrološku revitalizaciju determinisanih tipova vlažnih staništa Deranskog blata sa fokusom na priobalna područja i izvorišne zone;
  • Izrada GIS baze podataka o determinisanim tipovima vlažnih staništa Deranskog blata sa pripadajućim atributnim pokazateljima.

Ukupna vrijednost projekta kojeg financira Fond za zaštitu okoliša FBiH iznosi 61.200,00 BAM, od čega su sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH u iznosu od 55.000,00 BAM, a sufinanciranje CIRP-a 6.200,00 BAM. Projekt „Identifikacija i mogućnosti ekološke revitalizacije vlažnih staništa Deranskog Blata na području parka prirode Hutovo blato" odobren je u sklopu Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu – JK 2021., Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

fond za zastitu okolisa

 

Projekat je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša FBiH

„Sadržaj ovoga članka isključiva je odgovornost Centra za investicije i razvoj poduzetništva i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša FBiH“

0
0
0
s2sdefault

VIJESTI

CIRP logo

Centar za investicije i razvoj poduzetništva - CIRP

SPC Rondo, Kralja Petra Krešimira IV bb, LAM 2 - 1. Kat, 88 000 Mostar, BiH

Mail: info@cirp.ba

 Instagram-Flat-48.png Linkedin-Flat-48.png Facebook-Flat-48 (1).png

 

O NAMA    VIJESTI    INVEST    DIJASPORA    JAVNI POZIV    USPJEŠNE PRIČE    MULTIMEDIJA    KONTAKT

2017-2023 - sva prava pridržana

designer17.png