Centar za investicije i razvoj poduzetništva - CIRP

  • PODSTRANICE

U sklopu projekta „Identifikacija i mogućnosti ekološke revitalizacije vlažnih staništa Deranskog Blata na području parka prirode Hutovo blato“ kojeg realizira Centar za investicije i razvoj poduzetništva, angažirani eksperti provode literaturna i egzemplarna terenska istraživanja na području Deranskog blata. Poseban aspekt u ovom segmentu istraživačkih aktivnosti se odnosio na prikupljanje i analizu različitih formata i sadržaja tematskih karata na kojima su geovizualizirani različiti aspekti prostorne distribucije tipova vlažnih staništa na istraživanom području parka prirode. Istraživačke aktivnosti su uključile i pripremu tematskih setova geoprostornih podataka iz oblasti zastupljenosti močvarno-barskih tipova tala, koji imaju primarni značaj za očuvanje temeljne ekološke funkcije parka prirode „Hutovo blato“. Istaknuti istraživački angažman predstavljao je osnovu za izradu radnog prijedloga za uspostavu egzemplarnih lokaliteta na kojima bi se vršila terenska osmatranja i istraživanja ekološkog statusa pedološkog supstrata.

123456.jpg

Stoga je održana i terenska radionica u svrhu analize hidromorfoloških specifičnosti egzemplarnih prostornih zona unutar različitih tipova vlažnih staništa na području Deranskog blata. Poseban aspekt u ovom segmentu istraživačkih aktivnosti se odnosio na validaciju podataka o tipovima vlažnih staništa prikupljenih tokom faze literaturnih istraživanja.

 

 

1234.jpg

„Uvažavajući činjenicu da su vlažna staništa u prirodnom stanju očuvan najvećim dijelom samo na području Deranskog blata, to je i cjelokupni terenski angažman bio usmjeren na ovo područje. Istraživačke aktivnosti su uključile i pripremu tematskih setova geoprostornih podataka iz kako iz oblasti prostorne distribucije močvarno-barskih tipova tala, tako i u oblasti geovirtualizacije teorijski definiranih sjernica za ekorevitalizaciju vlažnih staništa na području Deranskog blata“, istaknuo je glavni znanstveni suradnik na projektu prof.dr. Nusret Drašković.

 

123.jpg

Projekt „Identifikacija i mogućnosti ekološke revitalizacije vlažnih staništa Deranskog Blata na području parka prirode Hutovo blato“ sufinancira Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog natječaja za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu.

 

1234567.jpg

0
0
0
s2sdefault

VIJESTI

CIRP logo

Centar za investicije i razvoj poduzetništva - CIRP

SPC Rondo, Kralja Petra Krešimira IV bb, LAM 2 - 1. Kat, 88 000 Mostar, BiH

Mail: info@cirp.ba

 Instagram-Flat-48.png Linkedin-Flat-48.png Facebook-Flat-48 (1).png

 

O NAMA    VIJESTI    INVEST    DIJASPORA    JAVNI POZIV    USPJEŠNE PRIČE    MULTIMEDIJA    KONTAKT

2017-2023 - sva prava pridržana

designer17.png